Monday, June 14, 2010

ความช่วยเหลือออนไลน์ผ่านโปรแกรม TeamViewer 5 (Part-I: การติดตั้งและทดสอบโปรแกรม)

ปิดเว็บไปเจอโปรแกรมสำหรับการรีโมทคอมพิวเตอร์อีกโปรแกรมชื่อ TeamViewer ด้วยหลักการง่ายๆ ก็คือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปหาอีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีระบบรักษาความปลอดภัยน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง รองรับ VPN และยังเป็นฟรีแวร์ด้วย

แนวคิดดีๆ อีกอย่างที่ชอบคือ ติดตั้งโปรแกรมแล้วจะสร้าง User ID (เรียกว่า TeamViewer ID ก็คงได้) ให้แต่ละเครื่องอัตโนมัติ อละเมื่อเปิดโปรแกรมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของ TeamViewer จะแสดงชื่อผู้ใช้ (TeamViewer ID) เดิมทุกครั้ง แต่จะสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ทุกครั้ง คาดว่าน่าจะทำเพื่อแก้ปัญหาการลืมรหัสผ่านของผู้ใช้

ผู้เขียนบล็อกเอง งานประจำที่ทำก็มีบ้างที่ต้องคอยรับปรึกษาปัญหาเทคนิค หลายๆ ครัั้งก็อยากเห็นหน้าจอของเครื่องที่อยู่ห่างไกลถึงต่างจังหวัด ก็เลยลองดาวน์โหลดจาก http://www.teamviewer.com มาใช้งานดู ถือโอกาสเก็บหน้าจอมาลงบล็อกด้วยซะเลย เผื่อบางท่านจะได้เอาไปลองใช้งานดูบ้าง

การติดตั้งก็ง่ายๆ ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7 รวมทั้งลินุกซ์หลายตระกูล Red Hat, Fedora, Suse, Mandriva (32/64-Bit), Debian, Ubuntu (32-Bit),Debian, Ubuntu (64-Bit)


ไดอะล็อก Open File – Security Warning แจ้งเตือนอาจมีความเสี่ยง
ในการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิกปุ่ม Run เพื่อยืนยันการติดตั้งหน้าจอ Welcome to TeamViewer ช่อง Usage เลือก Install เพื่อระบุให้
ติดตั้งจริงลงเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเช็ค [/] ช่อง Show advanced settings
หลังจากนั้นคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อหน้าจอ Environment ช่อง How do you want to use TeamViewer เลือก personal / non-commercial use เพื่อระบุว่าเราใช้งานส่วนตัวตามบ้าน ไม่ได้ใช้งานเชิงพาณิชย์ หลังจากนั้นคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อหน้าจอ License Agreement คลิกเช็ค [/] ช่อง I accept the terms of the License
Agreement และ ช่อง I agree that I will only use TeamViewer for
non-commercial and private use หลังจากนั้นคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

หน้าจอ Choose installation type ช่อง Installation Type เลือก Normal installation
(default) เพื่อระบุให้ติดตั้งแบบปกติ หลังจากนั้นคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ


หน้าจอ Install VPN adapter ช่อง VPN เลือก Use TeamViewer VPN
เพื่อระบุให้ติดต่อแบบรองรับ VPN ให้ด้วยหลังจากนั้นคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ
หน้าจอ Access Control คลิกเลือก Full access (recommended)
เพื่อระบุอนุญาตให้ผู้ที่ติดต่อมายังเครื่องเราสามารถดำเนินการได้ทุกอย่าง (Full Access)
หลังจากนั้นคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ


หน้าจอ Choose Install Location ช่อง Destination Folder ให้ระบุโฟลเดอร์ในการ
ติดตั้งโปรแกรม ค่าปกติคือ C:\Program Files\TeamViewer\Version5
หากเป็นวินโดว์ 64 บิต ค่าปกติคือ C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version5
ไม่ต้องแก้ไขค่าใดๆ ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อได้เลย

หน้าจอ Choose Start Menu Folder เป็นการระบุชื่อกลุ่มโปรแกรม (Program Group)
สำหรับเป็นช็อตคัท (Shortcut) ที่เมนู Start > Programs
ค่าปกติคือ TeamViewer 5 เหมาะสมดีแล้ว ไม่ต้องแก้ไขค่าใดๆ
ให้คลิก Install เพื่อดำเนินการติดตั้งได้เลย
หน้าจอ Completing the TeamViewer 5 Setup Wizard
ให้คลิก Finish เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน ซ้าย-ขวา
- ส่วน Wait for session จะแสดง TeamViewer ID และ รหัสผ่าน ที่เราได้รับจาก โปรแกรม TeamViewer (หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะไม่ได้รับ TeamViewer ID และ รหัสผ่าน และจะไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวบนหน้าจอ)
- ส่วน Create session เพื่อระบุ TeamViewer ID ของเครื่องปลายทางที่เราต้องการรีโมทไป โดยขณะที่เรารีโมทไป เครื่องปลายทางนั้นต้องเปิดโปรแกรม
TeamViewer ไว้ด้วย

หากลืม TeamViewer ID ให้คลิกเมนู Help > About
ไดอะล็อก About - TeamViewer จะปรากฏข้อมูล TeamViewer ID แสดงให้เราทราบ
ข้อมูล TeamViewer ID
หากคลิกเมนู Connection > Exit TeamViewer เพื่อออกจากโปรแกรม จะปรากฏ
ไดอะล็อก Establish Test Connection แนะนำให้ทดสอบรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์ทดสอบ
โดยใช้ TeamViewer ID 12345 ให้คลิก Yes เพื่อทดสอบการรีโมท

หลังจากเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ทดสอบ โดยระบุ TeamViewer ID 12345 จะปรากฏ
ไดอะล็อก TeamViewer Authentication ที่ช่อง Password ให้กรอกรหัสผ่านตามที่
โปรแกรมแจ้งให้เราทราบผ่านแถบบอลลูนที่ลอยบนหน้าจอ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Logon


หน้าจอเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่เรารีโมทไปจะปรากฏขึ้นมา ให้ทดลอง คลิกเมนู
Start > All Programs สังเกตุดูว่าเมนูจะแตกต่างจากเครื่องเรา นั่นคือ เรากำลังทำงาน
ที่เครื่องรีโมท เราปิดการติดต่อได้โดยการคลิกปุ่ม X ที่แถบด้านบนของหน้าจอ

No comments: